Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

IKT Szolgáltatás

1. A képzés célja:

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elősegítik a telekommunikációs kultúra terjesztését, hogy településükön készüljön civil kontroll alatt átgondolt helyi információs stratégia és megvalósulhassanak annak célkitűzései.

A helyi információs társadalom legátfogóbb és kizárólagos célja nem más, mint sajátos informatikai eszközöket, szolgáltatásokat biztosítani a helyi életminőség javításához, esélyegyenlőség biztosításához mindenkinek, a helyi szükségletek lehető legjobb kielégítéséhez, a helyi problémák megoldásához, mindez a helyi erőforrások - legtágabb értelemben - lehető legjobb kihasználása, egyben folyamatos megújításával, gyarapításával a demokrácia kiteljesítésével a helyi nyilvánosság kontrollja mellett.  

2. A képzés szintje:

      Felnőtt képzés – szakmai képzés 

3. Célcsoport:

A szakképzés célközönsége azokból a bármely korosztályból származó emberekből áll, akik a információs központokat, Teleházakat létrehozzák, kiszolgálják és külső közreműködőként felhasználásukkal szolgáltatásokat szerveznek. Az eddigi tapasztalatok szerint a következő fő csoportokból kerülnek ki: 

 • népművelők
 • művelődési és felnőttképzési menedzserek
 • művelődésszervezők
 • kulturális menedzserek
 • kulturális szervezők
 • szabadidő szervezők

 

 • könyvtárosok, könyvtár informatikusok
 • pedagógusok
 • közszolgálati média szerkesztők
 • gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek

 

 • munkanélküliek
 • önkéntesek
 • teleház vezetők és munkatársak
 • eMagyarország pont vezetők és munkatársak
 • telepostaház vezetők és munkatársak
 • terület és településfejlesztési menedzserek
 • vidékfejlesztési menedzserek
 • kistérségi menedzserek
 • városgazdasági mérnökök
 • marketing és reklámszervezők
 • informatikai szakemberek
 • ifjúsági referensek
 • tanyagondnokok
 • falugondnokok
 • szociális munkások

 

Szükséges előképzettség:

  Főiskola vagy egyetem, de min. érettségi

Egyéb feltétel: alapfokú számítógép kezelői ismeretek, 

Hallgatói létszám:

      12-20 fő 

4. Tematika 11 témakörben 

1. nap   Kommunikáció - tréning

2. nap   Kommunikáció - tréning

3. nap   Kommunikáció - tréning

4. nap   Számítógép hálózatok - A Teleház, eMagyarországpont ajánlott számítástechnikai eszközparkja, kiterjesztve a fogyatékkal élők igényeire, távmunkahely kialakítása Teleházban, vagy otthon - előadás

5. nap   Számítógép hálózatok - előadás

6. nap  Számítógép hálózatok – előadás

7. nap   Számítógép hálózatok - gyakorlat

8. nap   Számítógép hálózatok - gyakorlat

9. nap  Mobil kommunikáció - előadás

10. nap  Mobil kommunikáció – gyakorlat

11. nap  IT technológia - előadás

12. nap  Szervezés, projekt menedzselés – előadás

13. nap  Szervezés, projekt menedzselés – előadás

14. nap  Szervezés, projekt menedzselés – gyakorlat

15. nap  Intézmény és engedélyeztetési rendszer - előadás

16. nap  Közbeszerzés - előadás

17. nap  Jogi háttér - előadás

18. nap  Webszakmák – előadás

19. nap  IT technológia – gyakorlat

20. nap  IKT stratégiai tervezés – előadás

21. nap  Település marketing – előadás

22. nap konzultáció 

5. A képzés óraszáma:

22 képzési nap, (21 nap*7 óra) tréning, előadás és gyakorlat+(1 nap*3 óra) konzultáció + záró vizsga 

6. A képzés díja:

Térítésmentes (támogató)

7. A képzést nyújtó:

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete DTE – AL 0670; OKÉV 06-0008-03

Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 

8. A tanfolyam trénerei:

Speciális felkészültségű, több éves gyakorlattal, fejlesztési tapasztalattal rendelkező szakemberek. 

9. A tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiállításának feltétele:

A képzés 85 %-án való részvétel. 

  Számonkérések formája Szóbeli és írásbeli vizsga, a vizsgabizottság feladatkörét „A számítógép hálózatok” témakör oktatója és a DTE elnöke látja el, a vizsgabizottság elnöke a „Szaámítógép hálózatok „ témakör oktatója.
  Számonkérések rendszeressége A képzés végén 3 hét felkészülési idő után
  Számonkérések tartalma Az írásbeli vizsga visszacsatolást nyújt az oktatók számára a helyi szinten elvégzett feladatokról. A kérdéseket az előadók állítják össze. Az írásbeli teszt vizsga a témakörönkénti előadási napok számának arányában összesen 33 kérdést tartalmaz.

  A szóbeli vizsga egy helyi IKT stratégia ismertetés, amely a 11 témakörös képzés írásbelije napján kerül megrendezésre. A szóbeli vizsgán a hallgatók beszámolnak az általuk készített 10-20 oldalas záró dolgozatról, amelynek formai és tartalmi követelményeit, a határidőket (jelentkezés, témavázlat, konzultáció, leadás, bírálatok beérkezése, vizsga) a vizsga időpontja előtt minimum 40 nappal megkapják. A záró dolgozat elkészítését konzulensek segítik. Az elkészült dolgozatok elbírálásának alapja, hogy a képzés résztvevője elsajátította-e azokat a készségeket, amelyek segítségével helyi Információs Stratégiát tud készíteni.

  A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Célzott kérdések a képzés folyamán, ezek alapján különböző nézetek ütköztetése. Egyéni feladatmegoldások feldolgozása házi feladatként.
  Megszerezhető minősítések Megfelelt, Kiváló eredménnyel megfelelt, Nem felelt meg
  Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Megfelelt: 60%, Kiváló eredménnyel megfelelt: 90%, Nem felelt meg: <60%

 

10. Alapítási és indítási engedély száma: 

Alapítási engedély száma: KÖZM./A/1/2007.(VII.4..)

Indítási engedély száma: KÖZM./I/1/2007.(VII.4..)

FAT Program akkreditációs lajstromszám: PLM-126 

11. Jelentkezés:

Folyamatos, min. 12 fő részvétele esetén indítjuk a tanfolyamot.

Legalább 12 fő együttes jelentkezése esetén igény szerint tetszőleges helyszínen és időpontban is van lehetőség a képzés megszervezésére. 

Szeged, 2007. …………… 

                                                                         …………………………………………………

                                                                                        Nagyné Takács Ágnes sk.