Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Reprográfia

Magyar Teleház Szövetség Egyesület
Gáspár Mátyás Elnök részére

Csákberény

 

Tisztelt Elnök Úr !

A reprográfiai díjakról szóló e mail-re válaszolva az alábbiakról szeretném Önt tájékoztatni.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 21.§ (1) bekezdése szerint a reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték mellett üzemeltető ún. reprográfiai díjat köteles fizetni a közös jogkezelőnek. A díj megállapításának joga a közös jogkezelő szervezetet illeti meg, amely a díj megállapításánál elsősorban a készülék használati módját, teljesítményét illetve a működés helyét veszi alapul.

A közös jogkezelő szervezet egyesületi formában működik, amelynek neve: Magyar Reprográfiai Szövetség, székhelye: 1015. Budapest, Hattyú u. 8/b.

A reprográfiára szolgáló készülékek körét a 158/2000. (IX.13.) Korm. rendelet melléklete határozza meg az alábbiak szerint:

A reprográfiára szolgáló készülékek [a 9006/1995. (SK 4.) KSH közleménnyel közzétett Belföldi Termékosztályozás alapulvételével]:

Termékszám

ITJ

Megnevezés

 

300121 11 00

ex

46-72-4

Elektrosztatikai elven működő másológép

300121 19 00

ex

46-72-9

Egyéb (pl. termikus elven működő) másológép

300121 29 00

 

46-72-1

Egyéb kontakt másológép

300121 90 00

ex

46-72-9

Egyéb optikai rendszert tartalmazó másológép, a fényképészeti eljárások gépeit kivéve

300122 00 00

ex

46-72-9

Irodai ofszet sokszorosítógép lapadagolással (a lap mérete legfeljebb 22x36 cm)

300123 12 00

ex

46-72-5

Irodai sokszorosítógép nyomóforma előállítására alkalmas egységgel egybeépítve

300123 19 00

ex

46-72-5

Egyéb irodai szokszorosítógép

 

A Magyar Reprográfiai Szövetség a Magyar Közlöny 2001. évi 31. számában tette közzé a fénymásolással együttjáró reprográfiai díjakat, amelyek a következők:

A rendeletben felsorolt, reprográfiára szolgáló készüléket ellenérték fejében üzemeltető személy az alábbi díjat köteles megfizetni készülékenként és havonta:

1. Fénymásoló üzletekben (ún. copy shopokban) három vagy ennél több reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, illetve csak egy vagy két készülék üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet fő tevékenységi köre a másolás, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Készülék másolási sebessége

Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

1-12 másolat percenként

4 100

3 300

2 500

13-50 másolat percenként

8 200

6 600

5 000

Több mint 50 másolat percenként

10 000

8 200

6 600

2. Kiskereskedelmi üzletekben egy vagy két reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, amennyiben az üzlet fő tevékenységi köre nem a másolás, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Készülék másolási sebessége

Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

1-12 másolat percenként

3 000

2 200

1 100

13-50 másolat percenként

6 000

4 500

3 000

Több mint 50 másolat percenként

7 400

6 000

4 500

3. Felsőoktatási intézményekben (beleértve valamennyi szervezeti egységét például intézeteit, részlegeit, könyvtárait és kollégiumait) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

3 600

4. Nyilvános könyvtárakban, közoktatási és közművelődési intézményekben (például közép- és általános iskolákban, ezek diákotthonaiban, művelődési házakban) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

3 000

2 200

1 500

5. Egyéb, a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen (például vasútállomásokon, repülőtéren, postán, polgármesteri hivatalokban, ügyfélszolgálati irodákban) reprográfiára szolgáló készülék ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, az üzemeltetőnek az alábbi díjat kell megfizetnie készülékenként és havonta:

Budapesten

Városokban

Egyéb településeken

2 500

1 800

1 000

6. Színes másolat készítésére is alkalmas másolóberendezés ellenérték fejében történő üzemeltetése esetén, a II. fejezetben megállapított díjtételek 50%-kal emelkednek.

Az egyes teleházak véleményem szerint az 5. csoportba tartoznak és ennek alapulvételével kell díjat fizetniük abban az esetben, ha ellenérték mellett rendszeres fénymásolást végeznek.

A díjfizetők a díjat negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedév végéig kötelesek megfizetni. Ez egyben feltételezi azt is, hogy az ilyen készüléket üzemeltető köteles ezt a tevékenységet a Magyar Reprográfiai Szövetségnek bejelenteni. A jogdíjak fizetése 2001. április 1. napjától esedékes. Megállapodás esetén mód van ún átalány díjas szerződés megkötésére is.

Siófok, 2001. május 7.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Pongor Tamás
ügyvéd