Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

FIP háló program

FIP pontok a Dél-Alföldön

(2007 december-2008 május)

Projekt azonosító: NCA ÖNSZ 07-A- 0061

Páályázati támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

A program eredményei:

Táágabb értelemben:

  • elõsegítettük a Dél-Alfööldi régióban a civil szervezetek, FIP pontok felkészülését a színvonalas információ szolgáltató szerepre , s ezzel “javul az alkalmazkodó-képesség” (ÚMFT),
  • érdekeik megfogalmazásáával, és partnerség építééssel hozzájárultunk a szervezetek fejlõdéséhez
  • mindez elõsegíti az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott feladatok, különösen “a foglalkoztathatóság javítását”, a kistelepüléseken élo munkanélküli emberek és munkáltatók megfelelõ informálásával,
  • Sok tapasztalatot szereztünk és adtunk közre a kisközösségek, önkormányzatok foglalkoztatási gondjairól, jó gyakorlatokról

 

Szûkebb értelemben:

  • 3x 1 napos konferencia keretében (Kecskemééten, Békéscsabán és Szegeden) A hálózat tagjait felkészíítettük a foglalkoztatási törvéény változásaiból adódó feladatokra, és a regionális munkaüügyi központtal történõ együüttmûködésre Partnerség éépítés, helyi együttmûköödés javítása céljábóól 6 helyszínen meetingeket szerveztünk,
  • A partner honlapján az aktuális projekt információkat közzétettük, a TELIN Tv-ben a projektet bemutattuk
  • Tanácsadást tartottunk foglalkoztatási, pályázati, partner keresési és média megjelenés kérdéskörökben
  • A tapasztalatokról és javaslatokról összefoglalót készítettünk és az érintetteknek megküldtük.

 

A pályázati programmal kapcsolatos tevékenységek

A projekt elõkészítése: szerzõdés alapján a programot véglegesítettük, idõpontokat elõadókat, helyszíneket, közremûködõket egyeztettük, pontosítottuk, felkéréseket, megállapodáásokat, dokumentációt elõkészítettük.

Elõzetesen felmérést készítettünk a FIP pontokat mûködtetõ szervezetek igényeirõl, és ennek ismeretében szerveztük a tanácskozásokat.

 

Projektmegvalósítás :

3x1napos konferencián a résztvevõket felkészítettük a foglalkoztatási törvény változásaibóól következõ feladatokra és a regionális munkaügyi központtal való együttmûködésre, a pályázati lehetõségeket bemutattuk.

Helyszínek: Kecskemét (május 6), Béékéscsaba (május 8), Szeged (május 13)

Elõadók: regionális munkaügyi központ képviselõje, kecskeméti, szegedi, békéscsabai kirendeltség képviselõje,

Réésztvevõk: FIP hálózat tagszervezeteinek képviselõi , civil szervezetek vezetõi, kirendeltség vezetõk, partnerek, elõadók, szervezõk

Partnerség-építo találkozókat 6 helyszínen, civil szervezetek közremûködésével szerveztüük meg.

Helyszínek: Szeged (február 5.) Kamut ( ááprilis 2), Gyomaendrõd ( április 16), Ambrózfalva
(április 23), Ásotthalom (május 14.), Tiszaalpár (május 15.)

Réésztvevõk: FIP hálózat munkatáársai, civil szervezetek képviselõi, családsegítõk, tanácsadók, szervezõk.

A helyi együttmûködés erõõsítését célzó programokon önkormányzati vezetõk (polgáármester, jegyzõ), a munkaügyi központ vagy kirendeltség vezetõje, munkatársa, a családsegítõ munkatáársa valamint a házigazda voltak az elõadók. Az elõadásokat kötetlen beszélgetések követtéék, ahol sok segítõ információó, együttmûködést javító ötlet hangzott el.

Pééldául: Szegeden felmerült, hogy a FIP pontokban dolgozó munkatársakat köözmunkában foglalkoztathassák a Közmunka Tanács felhívása alapján, Kamuton beszámoltak arról, hogy az Eleki Önkormányzat elõírja a szociális segélyezetteknek, hogy minden hónapban jelentkezniük kell a FIP ponton álláskeresés ügyében. Csak a kiállított igazolás alapján folyósítják a segélyt. Gyomaendrõdön a romák számára szervezett építoipari munkalehetõségekrõl esett szó. Ásotthalmon arról értesüültünk, hogy az önkormányzat kénytelen lesz megszigorítani a szociáális segélyezést, mert egyre több a rászoruló betelepülõ, akik elhagyott tanyákba költöznek gyerekekkel. Ambrózfalván a társtelepülés polgármestere is részt vett a tanácskozáson és a kitûnõ együttmûködésrõl beszélt. Nagy gondjuk, hogy nincs helyben elegendõ, biztos munkahely. Szó volt azokról az erõfeszítésekrõl, amelyeket befektetõk vonzása érdekében fejtenek ki. Javasoltuk civil szervezet létrehozásáát, amely a szép összefogáshoz pályázati forrásokat is hozhatna. Tiszaalpár, ez a szép Tisza-parti kis falu, fõként az öökoturizmus területén lát kiaknáázható lehetõségeket a foglalkoztatási szint emelésére.

A meetingek alkalmával tanácsadásra is sor került a beszélgetések során illetve a megbeszéléseket követõen. A leggyakoribb kérdések a pályázati lehetõségekre és közmunka támogatáásra, a szociális segélyezettek munkáába állásával kapcsolatos lehetõõségekre vonatkoztak

Partnerek

A Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete a honlapján közzé tette a projekttel kapcsolatos információkat .(www.telehaz-del-alfold.hu). Közben lehetõségünk nyílt arra, hogy a Munkáért Alapítvány is önálló honlapot készííttessen, így a jövõben itt lesz lehetõség az aktuális FIP információk kezelésére.

A Szó-Tér Egyesület a projektrõl felvételt készíített, amelyet a Telin tv-ben 4 alkalommal bemutattak és DVD-n is rögzítették.

 

 

ÖÖsszességében a megvalósított program eredményes volt. A programokon közel 140 fõ vett részt, akik a rendezvényekrõl pozitívan nyilatkoztak az elégedettségi kérdõíveken (kiváló és jó minõsítésekkel).