Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Projekt értékelő

FIP pontok a Dél-Alföldön c. projekt tapasztalatai

A MUNKÁÉRT ALAPÍTVÁNY pályázati támogatást nyert a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszervezodés Kollégiumától a Dél-Alföldi FIP pontokban közreműködő kollégák felkészítésére, továbbképzésére, helyi és területi együttműködésének javítására a szakmai színvonal emelése és az információ nyújtó munka színvonalának emelése céljából.

Az igények és az adatbázis  pontosítása céljából először egy felmérést végeztünk a FIP pontok körében. A kérdőívet az AFSZ honlapon szereplő minden szervezetnek megküldtük (67), közülük 15 szervezet válaszolt. A válaszoló FIP pontok 40-40 %-át önkormányzat illetve művelődési intézmény működteti, a fennmaradó 20 %-ot civil szervezet. A visszajelzések alapján az információ szolgáltatás a teljes nyitvatartási időben igénybe vehető, 4 hely kivételével 2 vagy több számítógép áll rendelkezésre, és 2 kivétellel a géphasználat térítésmentes. 4 szervezetnél a telefonálás a fax és nyomtató használata is ingyenes. A többi helyen a többletszolgáltatásokért térítést kell fizetni.
Havonta, szervezetenként 2-80 fő közötti a látogatók száma ( havonta kb.300 fő összesen ).A szolgáltatást igénybevevők1/3-a képes önállóan információkat lehívni, a többiek segítségre szorulnak. Az álláskesésben segítséget nyújtó (általában ugyanazon) személyek fele diplomás. A szolgáltatásról  a szervezetek 1/3-a vezet létszámnyilvántartást.

A kérdőíven megkérdeztük hogy miben kérnek segítséget ahhoz, hogy a szolgáltatást megfelelően működtetni tudják.
A válaszolók javasolták

 • a munkatársak felkészítését aktuális munkaerő-piaci ismeretekre,
 • tájékoztató anyagok eljuttatását, vagy hírlevél rendszeresítését, amely az aktuális állás-képzési információkat, eseményeket, akciókat tartalmazza,
 • kihelyezett kirendeltségi fogadóóra megtartását a FIP ponton,
 • Az álláskeresokkel megismertetni a FIP pontok lehetőségeit
 • Hosszabb távú közhasznú foglalkoztatással támogatni a személyi feltételek biztosítását
 • Kívánatos lenne hozzájárulni az üzemeltetési költségekhez (Internet, telefon, irodatechnika, papírköltség stb.)
 • Néhány helyen az elavult számítógépek cseréjének szükségessége is megfogalmazódott.

A támogatott  program  aktualizálása,  előkészítése után - annak  megfelelően - a helyi
Partnerség-építo találkozókat  6 helyszínen,  civil szervezetek közreműködésével  szerveztük meg.
Helyszínek: Szeged (február 5.) Kamut ( április 2), Gyomaendrőd ( április 16), Ambrózfalva (április 23), Ásotthalom (május 14.), Tiszaalpár (május 15.)  
Résztvevők: FIP hálózat munkatársai, civil szervezetek képviselői, családsegítők,  tanácsadók, szervezők.

A rendezvénysorozat kedvező fogadtatásra talált. Szinte minden találkozón élénk tapasztalatcsere bontakozott ki, amelyből szervezők és előadók egyaránt sok gyakorlati ismeretre tehettek szert.
Például: Szegeden felmerült, hogy a FIP pontokban dolgozó munkatársakat közmunkában foglalkoztathassák a Közmunka Tanács felhívása alapján, Kamuton beszámoltak arról, hogy az Eleki Önkormányzat előírja a szociális segélyezetteknek, hogy minden hónapban jelentkezniük kell a FIP ponton álláskeresés ügyében. Csak a kiállított igazolás alapján folyósítják a segélyt. Gyomaendrődön a romák számára szervezett építoipari munkalehetőségekről esett szó. Ásotthalmon arról értesültünk, hogy az önkormányzat kénytelen lesz megszigorítani a szociális segélyezést, mert egyre több a rászoruló betelepülő, akik elhagyott tanyákba költöznek gyerekekkel. Ambrózfalván a társtelepülés polgármestere is részt vett a tanácskozáson és a kitűnő együttműködésről beszélt. Nagy gondjuk, hogy nincs helyben elegendő, biztos munkahely. Szó volt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket befektetők vonzása érdekében fejtenek ki. Javasoltuk civil szervezet létrehozását, amely a példaszerű összefogáshoz pályázati forrásokat is hozhatna. Tiszaalpár, ez a szép Tisza-parti kis falu, főként az ökoturizmus területén lát kiaknázható lehetőségeket a foglalkoztatási szint emelésére.

3x1 napos konferencián a résztvevőket felkészítettük a foglalkoztatási törvény változásaiból következő feladatokra, a regionális munkaügyi központtal való együttműködésre, és pályázati lehetőségeket mutattunk be.
Helyszínek: Kecskemét (május 6), Békéscsaba (május 8), Szeged (május 13)
Előadók: regionális munkaügyi központ képviselője, kecskeméti, szegedi, békéscsabai kirendeltség képviselője,
Résztvevők: FIP hálózat tagszervezeteinek képviselői , civil szervezetek vezetői, kirendeltség vezetők, partnerek, előadók, szervezők

A képzéseken főként az aktuális munkaerő-piaci ismeretek és az aktuális pályázati programok voltak napirenden. A résztvevők számos kérdésükre kaptak választ.

A rendezvénysorozat aktuális eseményeit a Dél-Alföldi Regionális Teleházak Egyesülete honlapján közzétette, a Szó-Tér Egyesület pedig felvételt készített és azt a TELIN TV-ben négy alkalommal bemutatták. A felvétel DVD-n is elkészült.

A program eredményes volt. A rendezvényeken közel 140 fő vett részt, akik kiváló és jó minősítéssel jelezték elégedettségüket a véleménykérő lapokon. Szívesen vennének részt hasonló rendezvényen a jövőben is.

A felmérés kapcsán felsorolt javaslatok megerősítést nyertek és kiegészültek az alábbiakkal:

 • Javasoljuk a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Tanácsnak, hogy az álláskeresok elhelyezkedését segítő szervezetek, FIP pontok tevékenységét oly módon támogassa, hogy kiemelt közhasznú támogatást tegyen lehetővé az éves irányelvek megfogalmazásakor (12 hónapra, 90%-os mértékben)
 • A Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati úton támogathatná a foglalkoztatási célú szervezeteket az információ nyújtásban különösen olyan településeken, ahol kirendeltség nem működik
 • A Közmunka Tanácsnak ajánljuk megvizsgálni a foglalkozási információ nyújtás beemelését a közmunkák sorába (hasonlóan a tanyagondnoki munkákhoz) és az önkormányzatok számára elérhetővé tenni foglalkoztatási informátorok közcélú foglalkoztatását országszerte (képzéssel, foglalkoztatással) Hasznosítható lenne az a tapasztalat is hogy az önkormányzat a segély folyósítását a helyi FIP ponton megvalósuló aktív álláskereséshez kösse.
 • A munkaügyi kormányzat figyelmébe ajánljuk ezt a korábban felkarolt, majd elfeledett kezdeményezést, hogy a FIP hálózattal sok időt, energiát, pénzt lehet megtakarítani, és javítani lehet a munkanélküli emberek tájékozottságát azzal, ha helyben (utazás nélkül) állást és képzést kereshetnek - találhatnak. A kis településeken élo munkanélküliek zöme rászorul arra a segítségre amit a FIP pontok részükre nyújtani tudnak. A szolgáltatást azonban valamilyen módon támogatni szükséges.

Szeged 2008. június 15.

Dr Dobóczky Károlyné
titkár